Sfeervol Boshuis midden in Kroondomein Het Loo in Emst.

Bekijk beschikbaarheid

Parkreglement Bospark de Vliegden

Verkeer 

Op het park is het reglement verkeersregels en verkeersteken van 1990 van toepassing. Op het park  moet stapvoets in één richting, tenzij anders vermeld, gereden worden. Uitgezonderd fietsers.  Voetgangers mogen nimmer gehinderd worden. De maximumsnelheid voor motorvoertuigen is  5km/uur. Het voeren van felle verlichting is verboden. 

Voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 3.500 kilo zijn niet toegestaan. Uitgezonderd  voertuigen van overheidsinstanties, hulpdiensten en werkvoertuigen die in opdracht van het bestuur van de het park zijn toegelaten. 

Het is verboden auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen te parkeren langs de weg op het park.  Er mag alleen geparkeerd worden volledig op het eigen terrein van de kaveleigenaar of op het  parkeerterrein voor bezoekers. Op de kavel van een andere eigenaar mag alleen geparkeerd worden  met toestemming van die eigenaar. 

Tenten, toercaravans, campers e.d. worden niet toegelaten op het park en mogen niet op het terrein  van een kaveleigenaar staan, noch op het parkeerterrein. 

Privacy, milieu, natuurlijke omgeving en rust 

Geluid van radio en andere geluidsdragers mogen niet hoorbaar zijn voor andere kaveleigenaren en  derden op het park. 

Het zich onbevoegd bevinden op andermans kavel is niet toegestaan. Het park is verboden voor  onbevoegden. De VVK is bevoegd onbevoegden die het park betreden te sommeren het park te  verlaten, in het uiterste geval met behulp van de sterke arm. 

Het gebruik van zgn. drones is op/boven het park niet toegestaan. Dit zowel vanuit privacy redenen  als vanuit het doel om de rust en stilte op het park te bewaken. 

Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht. Het verbod geldt niet voor  kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of barbecue. Dit mag uiteraard geen brandgevaar of  hinder en overlast voor de omgeving op leveren. Ook mogen er geen brandende of smeulende  voorwerpen van het vuur op de grond terechtkomen. Conform de APV van de gemeente Epe artikel  2.18 en 5.34. 

In geval van droogte en daardoor verhoogd brandgevaar wordt door de provincie (fase 2) een verbod  op open vuur, roken, etc. gepubliceerd. Bij de in-/uitgang van het park wordt dit aangegeven. Dit  verbod geldt, indien en zodra door de provincie gepubliceerd, direct en onverkort, voor alle  kaveleigenaren en derden aanwezig op het park. Zie: www.natuurbrandrisico.nl. 

Het afsteken van vuurwerk, ook siervuurwerk op het park is niet toegestaan.

Na 22.00 tot 8.00 uur dient stilte in acht genomen te worden. 

Maaien van het gras en het gebruik van machines is in verband met geluidsoverlast op zondag niet  toegestaan. 

Sproeien van tuinen en gras is alleen toegestaan tussen 20:00 uur en 22:00 uur en met gebruik van  sproeier, dit i.v.m. drukverlies van drinkwatersysteem.